Stylister

Nina Wølner

Senior Art Director / Avdelingsleder

Hege Stenseth

Faglig leder / Senior Art Director

Mari Helen Sogn

Art Director

Oda Pirmeline Hihn

Art Director

Tonje Mathisen Bjerke

Senior Stylist

Johanne O. Furu

Senior Stylist

Anna Kristine Trulsrud

Senior Stylist

Victoria Flannagan

Senior Stylist

Selma Karpow

Stylist

Guro Nibstad

Stylist

Maria Halleraker

Junior Stylist / Makeup artist